Karakterbog

Det er vigtigt at kvalitetskontrollere sig selv. Derfor beder vi med jævne mellemrum Byggeriets Evaluerings Center om at evaluerer os.

Aktuel rating
Byggeriets Evaluerings Center opdaterer hele tiden vores rating. Herunder kan du se vores aktuelle rating:

Bygge Rating for virksomheden med cvr-nr. 78001216

Karakterbog
Hver gang vi bliver evalueret, resulterer evalueringen i faktablad. Hvert faktablad indgår i en samlet karakterbog. karakterbog_Bilsby_Vamdrup_A_S

Faktablade
Brydes Alle
Lodam Electronics A/S
Skovvænget Aalestrup
Thomas B Thriges Gade
Asylcenter Vipperød
Nyborggade
Sønderbro Skole

Byggeriets Evaluerings Center er en erhvervsdrivende fond stiftet af Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, DI Byg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Teknik. Læs mere på www.byggeevaluering.dk